Ndertimi dhe Miniera

Një tjetër sektor të cilit i vijnë në ndihmë shërbimet tona është ai i ndërtimit. Prej 10 vitesh tashme prodhojmë dhe rehabilitojmë pjesë këmbimi për fabrikat e prodhimit të tullave dhe tjegullave, fabrikat e prodhimit të inerteve si dhe ato të prodhimit të betonit. E veçanta në këtë sektor është trajtimi i sipërfaqeve të detaleve të konsumuar me materiale të forta si: karbur kromi, karbur tungsteni si dhe veshja me krom të fortë e sipërfaqeve me trashësi deri në 0.5 mm, duke u dhënë jetëgjatësi shumë herë më të madhe krahasuar me sipërfaqet standarte.

Torno

Ratifik

Presa

Torno

Torno

Torno

Torno

Torno

Torno